Sunrise Beach Suites

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Κρατήσεων

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις πριν πραγματοποιήσετε κράτηση χρησιμοποιώντας το δικτυακό τόπο του Sunrise Beach Suites. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν και να αναρτηθούν από καιρό εις καιρόν.

Οι εν λόγω όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση της συμφωνίας μεταξύ υμών και όλων των ενηλίκων και / ή ανηλίκων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κράτησή σας. Πραγματοποιώντας την εν λόγω κράτηση αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβασή σας.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμα της τροποποίησης, διόρθωσης, αναστολής ή κατάργησης οποιουδήποτε τμήματος του δικτυακού τόπου μας οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν παρέχουμε καμία ρητή ή υπονοούμενη εγγύηση, αντιπροσώπευση ή έγκριση σε σχέση με τον δικτυακό τόπο ή τυχόν πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται μέσω αυτού.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιασδήποτε φύσης που απορρέει από ή σε σχέση με την επίσκεψη ή τη χρήση του δικτυακού τόπου ή των περιεχομένων αυτού οφειλόμενη σε ανακρίβεια, σφάλμα, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία εκ μέρους του Sunrise Beach Suites ή των υπαλλήλων μας, των πρακτόρων μας, ή οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας.

Τιμές και χρεώσεις

Συνίσταται σε όλους τους χρήστες να ελέγχουν με προσοχή τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν αποδεχτούν οποιαδήποτε συμφωνία οποιασδήποτε μορφής. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και οι όροι ακύρωσης ισχύουν για κάθε ενδεδειγμένη τιμή σουίτας και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρεχόμενες λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος της σουίτας πριν προβείτε σε κράτηση μέσω διαδικτύου. Σε ότι αφορά τις ειδικές προσφορές, ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ακύρωσης που αφορούν αποκλειστικά την κάθε προσφορά. Συνιστάται να ελέγχετε ενδελεχώς τα στοιχεία αυτά πριν ολοκληρώσετε την κράτησή σας στο διαδίκτυο.

Κάθε τιμή σουίτας συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη διαμονή σε κάθε σουίτα. Συνιστάται να ελέγχετε τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις πριν πραγματοποιήσετε κράτηση μέσω διαδικτύου.

Ο πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει εξ ολοκλήρου όλους τους λογαριασμούς του κατά την αναχώρηση.

ΦΠΑ και φόροι

ΦΠΑ και φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της σουίτας.
To Sunrise Beach Suites, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει περιοδικά τις τιμές των δωματίων. Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί για τυχόν αύξηση στην τιμή τη στιγμή της κράτησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές των σουιτών μας παρακαλείσθε να πληροφορηθείτε μέσω τηλεφώνου στο κέντρο πωλήσεων μας στον αριθμό +30 22810-80145.

Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται να επαληθεύσετε τη διαθεσιμότητα μέσω τηλεφώνου.

Για την εγγύηση της κράτησης σας, απαιτείται η καταβολή του 30% του κόστους της διαμονής σας. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα ή με έμβασμα σε καθορισμένο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που θα δοθεί από το τμήμα πωλήσεων.

Στην απίθανη περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κατάλληλο εναλλακτικό κατάλυμα στην ίδια περιοχή χωρίς επιπλέον χρέωση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή που δεν απαιτείται εναλλακτικό κατάλυμα, θα ακυρωθεί η κράτηση και ολόκληρο το καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τη στιγμή της κράτησης.

Γενικά

Το Sunrise Beach Suites καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να εκπληρώσει την κράτηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις παρεχόμενες λεπτομέρειες. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει εναλλακτικές υπηρεσίες τουλάχιστον ισότιμου επιπέδου χωρίς επιπλέον χρέωση του πελάτη.

Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει την κράτηση σε τρίτο μέρος ούτε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου για σκοπούς εκτός της διαμονής του.

Το Sunrise Beach Suites διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον πελάτη επιπλέων χρεώσεις που προκύπτουν από αγαθά και υπηρεσίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής αυτού ή που προκλήθηκαν από το γεγονός ότι ο πελάτης δεν σεβάστηκε το συμπεφωνημένο ωράριο των υπηρεσιών.

Παρ’όλο που το Sunrise Beach Suites έχει καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις μπροσούρες, τα τιμολόγια, τα φυλλάδια, τις διαφημίσεις και το δικτυακό τόπο του, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, υποκαταστήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε υπηρεσία, εγκατάσταση ή παροχή χωρίς προειδοποίηση, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Παρά το περιεχόμενο των παρόντων όρων, το Sunrise Beach Suites δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη κατά μέρος ή καθ’ολοκληρίαν λόγω οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:
Απεργίες
Άλλες εργατικές κινητοποιήσεις
Πυρκαγιά στο Sunrise Beach Suites ή κοντά σε αυτό
Πλημμύρα στον Sunrise Beach Suites ή κοντά σε αυτό
Εμφύλιες ταραχές, διενέξεις ή επεισόδια
Τρομοκρατικές ενέργειες ή απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών
Θεομηνία
Δίωξη κατά του Sunrise Beach Suites, που δεν απορρέουσα από την αμέλειά του και που παρεμποδίζει την παροχή υπηρεσιών.

Όροι Ακύρωσης

Ακύρωση ή τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν έως και 15 ημέρες πριν την άφιξη χωρίς χρέωση. Η ακύρωση ή τροποποίηση πρέπει να ζητηθεί γραπτώς στο info@sunrisebeachsuites.gr ή με Φαξ: 22810-80864.

  • Ακύρωση της κράτησης 14 ημέρες μέχρι 8 ημέρες πριν την άφιξη των επισκεπτών, χρεώνεται με το 30% της συνολικής τιμής της κράτησης.
  • Ακύρωση της κράτησης 7 ημέρες μέχρι 1 ημέρα πριν την άφιξη των επισκεπτών, χρεώνεται το 50% της συνολικής τιμής της κράτησης.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης 1 ημέρα πριν από την άφιξη ή σε περίπτωση μη εμφάνισης, χρεώνεται το συνολικό ποσό της κράτησης.

Το «Sunrise Beach Suites» μπορεί να ακυρώσει την κράτηση, εάν για το ίδιο ή οποιοδήποτε τμήμα του παραμένει κλειστό λόγω συνθηκών που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του. Στην περίπτωση αυτή, το «Sunrise Beach Suites» επιστρέφει τα χρήματα, αλλά δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντι στον πελάτη.

Ειδικές Ανάγκες / Αιτήματα

Τυχόν ειδικές ανάγκες ή αιτήματα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς εκ των προτέρων ή κατά τη διάρκεια της κράτησης, μέσω ιστοσελίδας στο τμήμα σχόλια. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σε ότι αφορά τυχόν ειδικά αιτήματα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη του Sunrise Beach Suites σχετικά με απώλεια ή βλάβη περιουσίας περιορίζεται σε100€.

To Sunrise Beach Suites δεν επιχειρεί με κανέναν τρόπο να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη του περί θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού που οφείλεται σε αμέλεια του. Δεν φέρει ευθύνη για τιε πράξεις και/ή παραλείψεις των ανεξάρτητων προμηθευτών του.
Καμία απολύτως ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή σχετικά με κλοπή, βλάβη ή ασθένεια πελατών, αντιπροσώπων ή επισκεπτών, ούτε για οποιασδήποτε μορφής απώλεια ή βλάβη περιουσίας, εκτός εάν απορρέει από την αμέλεια του Sunrise Beach Suites ή των υπαλλήλων του.

Οι πελάτες θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι την ασφάλισή τους.

Άφιξη/Αναχώρηση

Το Check in είναι από τις 14:00 μ.μ. την ημέρα της άφιξης και το Check out είναι στις 11:00 το πρωί την ημέρα της αναχώρησης.

Παιδικά κρεβατάκια

Ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμα κρεβατάκια, αλλά η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Παρακαλούμε να ελέγξετε την εν λόγω διαθεσιμότητα με το Sunrise Beach Suites μετά την ολοκλήρωση της κράτησης.

Κατοικίδια ζώα

Παρακαλούμε ελέγξτε τη στιγμή της κράτησης με την υποδοχή για την άδεια (π.χ. σκύλους οδηγούς).

Ζημιές από πελάτες

Σε περίπτωση φθοράς δωματίου ή άλλης περιουσίας που οφείλεται σε δόλο, βούληση ή αμέλεια, το Sunrise Beach Suites θα χρεώσει το ποσό της ζημιάς που υπέστη, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς λόγω διακοπής των δραστηριοτήτων, στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του εγγεγραμμένου πελάτη. Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν έχει πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική, αλλά με άλλο μέσο, το Sunrise Beach Suites θα προσφύγει στα αστικά δικαστήρια.

Συμπεριφορά των πελατών

Το Sunrise Beach Suites διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να εκδιώξει με κάθε επιφύλαξη οποιοδήποτε άτομο, τη συμπεριφορά του οποίου θεωρεί επικριτές.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιαδήποτε απορία , στείλτε e-mail στο τμήμα κρατήσεων στη διεύθυνση info@sunrisebeachsuites.gr ή τηλεφωνείστε στο (+30) 22810-80145.